Tulevat koulutukset

Kesäkuu

15kes08:0016:0015.6.2021 Väyläviraston TAS-kertaus, käytännön koe

22kes08:0016:0022.6.2021 Väyläviraston TAS-kertaus, käytännön koe

23kes08:0016:0023.6.2021 Väyläviraston TAS-kertaus, käytännön koe

Marraskuu

01mar09:0010(mar 10)16:001.-10.11.2021 Päällysrakennekoulutus

TAITO- JA MAANRAKENNUSKOULUTUS: KERTAUSKOULUTUS. Kurssilinkit saatavilla kertaajille. Lisätiedot koulutuksesta, sisältö: Vesa Jormakka, vesa.jormakka@kisco.fi, p. 040 516 2463 ja ilmoittautumiset: Merja Parkkila, merja.parkkila@kisco.fi, p. 040 2537702.

Linkit hyväksyttyjen koulutuslaitosten koulutuskalentereihin tai verkkosivuille

Tietoa koulutuksista

Työpätevyyskoulutukset

 • Hitsauspätevyys
 • Hitsausmestaripätevyys
 • Turvalaiteasentajapätevyys
 • Turvalaitetarkastajapätevyys
 • Päällysrakennepätevyys
 • Taito- ja maarakennuspätevyys
 • Ultraäänitarkastajapätevyys
 • Ratatyökoneenkuljettajapätevyys
 • Pelastus- ja raivaustyöntekijä

Peruskoulutukset ja rautatieturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavien tehtävien pätevyyskoulutukset

 • Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)
 • Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)
 • Turvamies
 • Ratatyövastaava
 • Liikenneohjaaja
 • Ratapihaliikenneohjaaja

Muut koulutukset

Esimerkkejä muista koulutuksista:

 • Elastisen vaihteen säädöt -koulutus
 • Vaihteen ulkolaitekytkennän esitarkastuksen koulutus
 • ROK Pedapakki 1 & 2

Pätevyyden hakeminen ja myöntäminen

Pätevyydet ovat henkilökohtaisia ja määräaikaisia. Hyväksytysti suoritetun Ratatyöturvallisuus-, Turvamies-, Ratatyövastaavan, Ratatyökoneenkuljettaja- tai Ratapihaliikenneohjaaja -koulutuksen jälkeen koulutuslaitos myöntää koulutettavalle koulutusohjelman tuottaman pätevyyden edellyttäen, että koulutusohjelman ennakkovaatimukset täyttyvät. Väylävirasto myöntää muiden koulutusohjelmien tuottaman pätevyyden koulutettavan hakemuksesta ja antaa siitä todistuksen.

Vuoden 2020 lopussa umpeutuvien pätevyyksien voimassaolon siirtymäajan jatko

Poikkeusolot vaikeuttavat pätevyyskoulutusten suorittamista ja päivittämistä. Väyläviraston ohjeen LO 39/2018 ”Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset” pätevyyksien voimassaolon siirtymäaikaa jatketaan seuraavasti: Joulukuun 2020 lopussa vanhenevien Turvalaiteasentajien, Turvalaitetarkastajien ja Päällysrakennepätevyyksien (ml. poistuva Vaihdepätevyys) siirtymäaikaa jatketaan 31.5.2021 loppuun saakka. Siirtymäajan jatkamisen ehtona on, että kertauskoulutukseen osallistuvan henkilön tulee ilmoittautua ja aloittaa kyseisen koulutusohjelman kertauskoulutuksen verkko-opinnot 31.1.2021 mennessä.

Vuoden 2020 lopussa vanhenevien Taito- ja maarakennuspätevyyksien (ml. poistuvat Maanrakennuspätevyydet ja Sillanrakennuspätevyydet) siirtymäaikaa jatketaan 31.5.2021 asti. Hitsausmestareiden pätevyyden kertaava koulutuspäivä järjestetään kevään 2021 aikana myöhemmin tiedotettavana ajankohtana. Joulukuussa 2020 vanhenevien Ultraäänitarkastajapätevyyksien määräaikaa jatketaan 31.5.2021 saakka. Pätevyyksien jatkuminen 1.6.2021 alkaen edellyttää osallistumaan huhtikuussa 2021 kertauskoulutukseen ja koulutuksessa suoritettavan kokeen läpäisemisen. Hitsausmestareiden pätevyyden kertaava koulutuspäivä järjestetään kevään 2021 aikana myöhemmin tiedotettavana ajankohtana. Pätevyyksien jatkamisesta ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta.

Päätös ohjeluetteloissa

Liite: Päätös_18122020

Turvalaiteasentajan ja turvalaitetarkastajan pätevyyksien voimassaolon jatko

Väyläviraston ohjeen LO 39/2018 ”Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset” pätevyyksien voimassaolon siirtymäaikaa jatketaan seuraavasti: Toukokuun 2021 lopussa vanhenevien turvalaiteasentajien ja turvalaitetarkastajien siirtymäaikaa jatketaan 31.12.2021 saakka. Siirtymäajan jatkamisen ehtona on, että kertauskoulutukseen osallistuvan henkilön tulee ilmoittautua ja aloittaa kyseisen koulutusohjelman kertauskoulutuksen verkko-opinnot 31.8.2021 mennessä. Pätevyyksien jatkamisesta ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta.

Päätös ohjeluettelossa

Liite: Päätös_31052021