Kysymyksiä ja vastauksia2018-11-29T16:21:33+02:00

Tältä sivulta löydät toimintaamme liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Vaaditaanko PERA-koulutus ennakkovaatimuksena Turvamieskoulutukseen?2019-10-03T14:49:57+03:00

Turvamieheltä ei edellytetä Pera-koulutusta.

Mitä soveltuvuudenarviointiohjeistusta noudatetaan rautatieturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavien tehtävien koulutuksessa?2022-06-21T09:11:08+03:00

4.3
Väyläviraston soveltuvuussuositukset on esitetty Väyläviraston julkaisussa 21/2022 ”Rautatieturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden soveltuvuussuositukset”. Soveltuvuudenarviointi tehdään työnantajan päättämän terveydenalanammattilaisen toimesta.

Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset, Väyläviraston ohjeita 21/2022

 

Voiko alle 18 v. käydä ratatyöturvallisuuskoulutuksen?2022-06-21T09:13:12+03:00

4.1

Väyläviraston pätevyyksien alaikäraja on 18 vuotta ja yläikäraja 68 vuotta. Ratatyöturvallisuuspätevyys voidaan myöntää 16 vuotta täyttäneille. Ratatyöturvallisuus- ja perusteet rautatiejärjestelmästä -koulutuksissa ei ole yläikärajaa.

Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset, Väyläviraston ohjeita 21/2022

 

Voiko ratatyöturvallisuuskoulutuksen tulkata?2022-06-21T09:13:33+03:00

4.2 Kielitaito

Muulla kielellä ja tulkin avustuksella pidettävästä ratatyöturvallisuuskoulutuksesta sovitaan erikseen Väyläviraston kanssa. Koulutuslaitos hakee määräaikaisen luvan kirjallisesti kirjaamon kautta.

Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset, Väyläviraston ohjeita 21/2022

Uusiko RTV-kertaus sekä Turvan että Turvamiehen pätevyyden?2019-06-05T10:58:49+03:00

RTV-kertaus uusii vain ratatyöturvallisuuspätevyyden, ei turvamiehen pätevyyttä.

Edellytetäänkö turvamiespätevyydessä Perusteet rautatiejärjestelmästä -koulutusta?2022-08-11T10:50:10+03:00

Liite 3/1
Ennakkovaatimukset:
– Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
– Vähintään kolmen (3) kuukauden kokemus maastossa tehdystä radan rakentamisen ja/tai kunnossapidon töistä
– Opiskelija on todettu soveltuvaksi tehtäväkohtaisella soveltuvuusarvioinnilla (kts. luku 4.3).

Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset, Väyläviraston ohjeita 21/2022

Onko PERA voimassa toistaiseksi?2022-02-22T09:38:34+02:00

Voimassaolo: Perusteet rautatiejärjestelmästä -peruskoulutus on voimassa toistaiseksi.
Koulutus ei tuota pätevyyttä.

Onko PERA pakollinen suunnittelijoille ja asiantuntijoille. Jos niin mistä alkaen?2022-02-22T09:39:59+02:00

Perusteet rautatiejärjestelmästä -koulutus (Pera) on sisällytetty osaksi pätevyyskoulutuksia (pois lukien ratatyöturvallisuuspätevyys ja turvamiespätevyys). Koulutus edellytetään rakennuskonsultteina, valvojina, turvallisuuskoordinaattoreina ja rataisännöitsijöinä toimivilta henkilöiltä. Perusteet rautatiejärjestelmästä -koulutusta ei edellytetä, mikäli henkilöllä on jokin voimassa oleva Väyläviraston myöntämä työpätevyys. Perusteet rautatiejärjestelmästä -koulutusta ei myöskään edellytetä, jos henkilöllä on vähintään viiden (5) vuoden monipuolinen työkokemus rautatiejärjestelmään liittyvistä töistä.

Milloin esim. nykyisten kuskien tulee hankkia ratatyökoneenkuljettajan pätevyys?2022-03-15T14:18:41+02:00

Ratatyökoneenkuljettajapätevyyden siirtymäaika päättyy 31.5.2023, jonka jälkeen uusi ratatyökoneenkuljettajan pätevyys on pakollinen.

Yhteystiedot

Hallituskatu 19, 45100 KOUVOLA

Go to Top