Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta.

Ratatekninen (ROK) oppimiskeskus tuottaa rautateiden toimijoiden pätevyys- ja täydennyskoulutuksia yhteistyössä palvelujen tuottajien kanssa. ROK oppimiskeskus tarjoaa palvelujen tuottajien käyttöön modernin oppimis- ja kehitysympäristön.

ROK oppimiskeskuksen toiminnasta vastaa Väyläviraston nimeämä toiminnanjohtaja/Rehtori, jonka toimintaa ohjaa Väyläviraston Väylänpitotoimialan johtoryhmä.

Toimikunta on Toiminnanjohtajan työkalu ROKin toiminnan kehittämisessä. Toimikunta on osa johtosääntöä. Toimikunnan avaintehtävänä on mahdollistaa Ratateknisen oppimiskeskuksen toiminnan ja työpätevyyskoulutusten sisältöjen kehittäminen. Toimikunnan tehtäviin kuuluu myös ROK:in riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistaminen. Toimikunnassa käsitellään myös ROK:in toimintaan ja työpätevyyskoulutuksiin liittyvät palautteet ja valitukset. Lisäksi toimikunta kehittää rautatiealan osaamista Suomessa.

Toimikunta tekee ehdotukset tekniikka-alaryhmien perustamista ja toiminnanjohtaja esittelee ehdotukset johtoryhmälle. Johtoryhmä nimeää tekniikka-alaryhmät.

Toimikuntatyön vetäjänä ja kokousten puheenjohtajana toimii ROK:in toiminnanjohtaja.