Pätevyyksien hakeminen ja myöntäminen

Pätevyydet ovat henkilökohtaisia ja määräaikaisia. Hyväksytysti suoritetun Ratatyöturvallisuus-, Turvamies-, Ratatyövastaavan, Ratatyökoneenkuljettaja- tai Ratapihaliikenneohjaaja -koulutuksen jälkeen koulutuslaitos myöntää koulutettavalle koulutusohjelman tuottaman pätevyyden edellyttäen, että koulutusohjelman ennakkovaatimukset täyttyvät. Väylävirasto myöntää muiden koulutusohjelmien tuottaman pätevyyden koulutettavan hakemuksesta ja antaa siitä todistuksen. Hakemukset lähetetään Väyläviraston kirjaamoon kirjaamo(at)vayla.fi.

Työpätevyys_hakulomake

Veijo Valtonen, veijo.valtonen(at)vayla.fi

21.12.2023

Ratatyövastaavan kertauskoulutukset vuonna 2023

Väyläviraston Radanpidon turvallisuusohjeiden TUROn viimeistelyn viivästymisen takia ratatyövastaavien kertauskoulutuksia ei ole päästy käynnistämään normaalissa aikataulussa syksyllä 2023.
Väylävirasto jatkaa 31.12.2023 päättyvien ratatyövastaavien pätevyyksien voimassaoloa 15.4.2024 saakka, johon mennessä vuoden 2023 kertauskoulutus tulee suorittaa.

Lisätietoa päätöksestä

1.1.2022

Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset, Väyläviraston ohjeita 21/2022 on julkaistu. Ohje on voimassa 1.1.2022 alkaen toistaiseksi.

Linkki osaamis- ja pätevyysohjeeseen: https://julkaisut.vayla.fi/pdf22/vo_2022-21_valtion_rataverkon_osaamis_patevyysohje_web.pdf