Pätevyyksien hakeminen ja myöntäminen

Pätevyydet ovat henkilökohtaisia ja määräaikaisia. Hyväksytysti suoritetun Ratatyöturvallisuus-, Turvamies-, Ratatyövastaavan, Ratatyökoneenkuljettaja- tai Ratapihaliikenneohjaaja -koulutuksen jälkeen koulutuslaitos myöntää koulutettavalle koulutusohjelman tuottaman pätevyyden edellyttäen, että koulutusohjelman ennakkovaatimukset täyttyvät.

Väylävirasto myöntää muiden koulutusohjelmien tuottaman pätevyyden koulutettavan hakemuksesta ja antaa siitä todistuksen. Hakemukset lähetetään Väyläviraston kirjaamoon kirjaamo(at)vayla.fi.

Lataa tästä työpätevyyden hakemuslomake

Lisätietoja antaa Miia Asikainen miia.asikainen@vayla.fi

Päällysrakennepätevyydet

Uuden päällysrakennepätevyyden päivitys henkilöille, joilla on vanha päällysrakenne- ja/tai vaihdepätevyys

Ennen 1.1.2019 työnantajien myöntämien ns. vanhojen päällysrakenne- ja/tai vaihdepätevyyden omaavien henkilöiden on mahdollisuus päivittää Väyläviraston ”uuteen” Päällysrakennepätevyyteen (Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimuksissa 39/2018 Liite 6)

Koulutukseen kuuluu teoriaosuus ja käytännön koe. Teoriakoulutukset alkavat 26.10.2020 verkko-opiskeluna. 31.12.2020 mennessä suoritettu teoriakoulutus verkko-opiskeluna on ilmainen. Hyödynnettävissä myös sellaisille henkilöille, joiden pitää uusia pätevyys vuoden 2021 aikana. Käytännön koe suoritetaan lähiopetuksena Ratateknisessä oppimiskeskuksessa Kouvolassa ja kokeen hinta on 850 €/henkilö.

Teoriaosuus
Teoriaosuus suoritetaan verkko-oppimisympäristössä (Eerokki). Koulutuksen aloitus ”nonstoppina”. Koulutukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista Kisco Oy:lle: merja.parkkila@kisco.fi. Kisco lähettää kurssiavaimen ja kurssilinkin verkko-oppimisympäristöön.

Käytännön koe
Käytännön koe (1pv) toteutetaan Ratateknisessä oppimiskeskuksessa Kouvolassa.
Ilmoittautumiset: merja.parkkila@kisco.fi. Koepäivät: https://rok.vayla.fi/koulutukset/

Huomioitavaa
Käytännön kokeen jälkeen osallistujan on haettava ”uutta” päällysrakennepätevyyttä Väylävirastolta. Hakuprosessi ohjeistetaan käytännön kokeen yhteydessä.

Lisätietoja koulutusmallista: Esite