Ratateknisen oppimiskeskuksen (ROK) tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin, joiden tavoite on taata yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintää.
Suunnitelma on käsitelty Väylänpitotoimialan johtoryhmässä 23.1.2024 ja hyväksytty osana omavalvonnan palautejärjestelmää. Suunnitelma on annettu tiedoksi viraston YT-toimikuntaan, jossa se on käsitelty 26.2.2024.

ROK tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma