Huhtikuu, 2024

08huh(huh 8)09:0012(huh 12)16:0008.-12.04.2024 Turvalaitteiden käyttöönottotarkastajapätevyys

Näytä lisää

Tapahtuman tiedot

Ilmoittautuminen eKiscossa:

Turvalaitteiden käyttöönottotarkastajapätevyys koulutuskalenteri

Koulutuksessa vahvistetaan aikaisemman työkokemuksen myötä saatuja valmiuksia vastata turvalaitejärjestelmän käyttöönottotarkastajan tehtävistä niistä annetun ohjeistuksen mukaisesti, ja valmiuksia tehdä päätös turvalaitejärjestelmän liikennöitävyydestä (eli voiko radan luovuttaa liikenteelle).
Koulutuksessa perehdytään turvalaitteiden käyttöönottotarkastusmenettelyyn (tarkastusprosessi), tarkastusten suunnitteluun ja raportointiin sekä tarkastuksen vikojen ja puutteiden (poikkeamien) hallintaan, käyttöönottotarkastajan vastuisiin sekä turvalaitteita ja niiden tarkastus- ja hyväksyntämenettelyjä koskeviin säädöksiin ja ohjeisiin.

Hinta:
4000e / hlö (alv 0%)

Koulutuksen kesto:
40 oppituntia.

Ennakkotehtäviä:
Tehtävät (monivalinta) tulee suorittaa viimeistään 7 päivää ennen perehdytyskoulutuspäivän, moduuli B:n alkua.

Ennakkovaatimukset:
Ennakkovaatimuksissa korostuu rautatiealan työkokemus, ja sille on asetettu erikseen sisältövaatimukset, joiden täyttyminen tulee osoittaa ennen koulutukseen osallistumista.

Työkokemustenvaatimusten täyttyminen osoitetaan CV-tiedoilla (sis. työnantajan allekirjoitus), joissa kuvataan sisältövaatimusten mukaiset tehtävät toimeksiannoittain (mm. tehtävän sisältö, ajallinen kesto ja tehdyt työtunnit). Työkokemusvaatimusten täyttymisen tarkastaa muista pätevyyksistä poiketen Väyläviraston edustaja. Työkokemusvaatimuksen dokumentti osoitteeseen tomi.anttila@vayla.fi ja jarkko.kumpulainen@kisco.fi

Muut ennakkovaatimukset:
– Tehtävään soveltuva tekninen tutkinto (vähintään alempi korkeakoulututkinto)
– Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)
– Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)
– Sähkötyöturvallisuuskoulutus (SFS6002)
– Toiminnallisen turvallisuuden koulutus (laajuus vähintään 2 pv)
– Henkilö on todettu soveltuvaksi tehtäväkohtaisella soveltuvuusarvioinnilla (kts. luku 4.3).

Työkokemusvaatimus:
Vähintään viiden (5) vuoden työkokemus pätevyyden mukaisen tehtävän toteutusta tukevista rautatiealan tehtävistä esimerkiksi turvalaitesuunnittelijan, -asiantuntijan, -asentajan tehtävät, turvalaitejärjestelmän suunnittelun, toteutuksen ja testauksen tehtävät tai turvalaitteiden käyttötehtävät (liikenteenohjaus). Työtehtävien tulee sisältää tehtäviä, joiden myötä työkokemukselle asetetut sisältövaatimukset täyttyvät riittävällä tavalla.

TAI

– Vähintään kahden (2) vuoden työkokemus turvalaitejärjestelmien tarkastustehtävistä käyttöönottotarkastusryhmän jäsenenä. Työtehtävien tulee sisältää tarkastustehtäviä ainakin FAT-, SIT-, SAT- ja suunnitelmien tarkastus/analysointivaiheesta. Työtehtävien tulee sisältää tehtäviä, joiden myötä työkokemukselle asetetut sisältövaatimukset täyttyvät riittävällä tavalla.

Sisältövaatimukset työkokemukselle:
Väyläviraston ohjeita 21/2022

Voimassaolo: 
Pätevyys voimassa yhden (1) vuoden myöntämispäivästä.

Pätevyyden ylläpito:
Käyttöönottotarkastajapätevyyden ylläpitämiseksi henkilön tulee toimia pätevyyttä vaativissa töissä vuosittain. Lisäksi henkilön on osallistuttava vuosittain 8 oppitunnin kestoiseen kertauskoulutukseen, viimeistään pätevyyden päättymiseen mennessä.

Koulutuksen järjestäjä:
Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa työyhteenliittymä KiscoTaitaja, jonka Väylävirasto on valinnut koulutuskumppaniksi toteuttamaan työpätevyyskoulutuksia 1.5.2021- 30.4.2026. Koulutus järjestetään Väyläviraston Ratateknisessä oppimiskeskuksessa (ROK).

Koulutusten toimitus- ja maksuehdot:
Laskuttaja Väylävirasto.
Kurssi-ilmoittautuminen on aina sitova.
Ilmoittautumisen voi perua maksutta 7 arkivuorokautta ennen kurssin alkamista. Myöhemmin suoritetuista peruutuksista tai peruuttamatta jättämisestä peritään täysi hinta.

 

Lisätiedot:
Kisco Oy

Jarkko Kumpulainen, 050 382 9892

jarkko.kumpulainen@kisco.fi

Aika

8 (Maanantai) 09:00 - 12 (Perjantai) 16:00

Paikka

Ratatekninen oppimiskeskus

Hallituskatu 19, Kouvola

Yhteystiedot

Hallituskatu 19, 45100 KOUVOLA

Go to Top