Huhtikuu, 2023

06huh09:0016:0006.04.2023 Kertaus- ja muuntokoulutus turvalaitteiden käyttöönottotarkastajan pätevyyteen

Näytä lisää

Tapahtuman tiedot

ILMOITTAUTUMINEN eKiscossa : 

https://ekisco.mmg.fi/course/index.php?categoryid=71

Turvalaitetarkastajan pätevyyden muuntaminen Turvalaitteiden käyttöönottotarkastaja -pätevyydeksi:
Väyläviraston päätöksen mukaan vanha Turvalaitetarkastajapätevyys muunnetaan uudeksi Turvalaitteiden käyttöönottotarkastajan pätevyydeksi suorittamalla erillinen muuntokoulutus 31.5.2023 mennessä, muuten pätevyys katsotaan vanhentuneeksi.
Muuntokoulutuksia järjestetään Kisco Oy:n toimesta.

Kesto:
8 oppituntia

Hinta:
580e/hlö (alv 0%)

Paikka:
Lähikoulutus, ROK Ratatekninen Oppimiskeskus, Hallituskatu 19 Kouvola

Uusi käyttöönottotarkastajapätevyys:
Uusi pätevyys vastaa aikaisemman tarkastusohjeistuksen mukaista vastaavan turvalaitetarkastajan tehtävää. Jatkossa
käyttöönottotarkastajapätevyyttä edellytetään vain käyttöönottotarkastuksesta vastaavalta tarkastajalta, joka vastaa riittävän tarkastusryhmän määrittelystä tarkastuskohteen mukaisesti. Henkilölle, jolla on ollut aikaisemmin Väyläviraston tai työnantajan myöntämä turvalaitetarkastajan pätevyys, myönnetään käyttöönottotarkastajapätevyys seuraavien ehtojen täyttyessä:
– Henkilöllä on työkokemista vastaavan turvalaitetarkastajan tehtävistä. Työkokemus vastaavan tarkastajan tehtävistä osoitetaan CV-tiedoilla, joissa kuvataan vastaavan tarkastajan tehtävät toimeksiannoittain (tehtävän sisältö, ajallinen kesto ja tehdyt työtunnit).
– Henkilö on osallistunut Väyläviraston järjestämään turvalaitejärjestelmien tarkastusohjeen perehdytykseen. Jos henkilöllä on kokemusta turvalaitetarkastustehtävistä muussa kuin vastaavan turvalaitetarkastajan roolissa, käyttöönottotarkastajan pätevyys myönnetään kaik-
kien pätevyyden myöntämisen ehtojen täyttyessä.

Muut ennakkovaatimukset:
– Tehtävään soveltuva tekninen tutkinto (vähintään alempi korkeakoulututkinto)
– Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)
– Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)
– Sähkötyöturvallisuuskoulutus (SFS6002)
– Toiminnallisen turvallisuuden koulutus (laajuus vähintään 2 pv)
– Henkilö on todettu soveltuvaksi tehtäväkohtaisella soveltuvuusarvioinnilla
(Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset ks. luku 4.3).

Pätevyyden myöntämisen edellytykset:
-Osallistuminen muuntokoulutukseen ja hyväksytysti suoritettu kirjallinen koe.
-Hakijan tulee esittää todistus vanhasta Turvalaitetarkastajan pätevyydestä pätevyyttä uusiessaan.

Voimassaolo:
Pätevyys voimassa yhden (1) vuoden myöntämispäivästä.

Pätevyyden ylläpito:
Käyttöönottotarkastajapätevyyden ylläpitämiseksi henkilön tulee toimia pätevyyttä vaativissa töissä vuosittain. Lisäksi henkilön on osallistuttava vuosittain 8 oppitunnin kestoiseen kertauskoulutukseen, viimeistään pätevyyden päättymiseen mennessä.

 

 

 

 

 

 

Aika

(Torstai) 09:00 - 16:00

Paikka

Ratatekninen oppimiskeskus

Hallituskatu 19, Kouvola

Yhteystiedot

Hallituskatu 19, 45100 KOUVOLA

Go to Top