Poikkeusolot vaikeuttavat pätevyyskoulutusten suorittamista ja päivittämistä. Väyläviraston ohjeen LO 39/2018 ”Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset” pätevyyksien voimassaolon siirtymäaikaa jatketaan seuraavasti: Joulukuun 2020 lopussa vanhenevien Turvalaiteasentajien, Turvalaitetarkastajien ja Päällysrakennepätevyyksien (ml. poistuva Vaihdepätevyys) siirtymäaikaa jatketaan 31.5.2021 loppuun saakka. Siirtymäajan jatkamisen ehtona on, että kertauskoulutukseen osallistuvan henkilön tulee ilmoittautua ja aloittaa kyseisen koulutusohjelman kertauskoulutuksen verkko-opinnot 31.1.2021 mennessä.

Vuoden 2020 lopussa vanhenevien Taito- ja maarakennuspätevyyksien (ml. poistuvat Maanrakennuspätevyydet ja Sillanrakennuspätevyydet) siirtymäaikaa jatketaan 31.5.2021 asti.

Hitsausmestareiden pätevyyden kertaava koulutuspäivä järjestetään kevään 2021 aikana myöhemmin tiedotettavana ajankohtana.

Joulukuussa 2020 vanhenevien Ultraäänitarkastajapätevyyksien määräaikaa jatketaan 31.5.2021 saakka. Pätevyyksien jatkuminen 1.6.2021 alkaen edellyttää osallistumaan huhtikuussa 2021 kertauskoulutukseen ja koulutuksessa suoritettavan kokeen läpäisemisen.

Hitsausmestareiden pätevyyden kertaava koulutuspäivä järjestetään kevään 2021 aikana myöhemmin tiedotettavana ajankohtana. Pätevyyksien jatkamisesta ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta.

Päätös ohjeluetteloissa

Liite: Päätös_18122020