Väylävirasto siirtää valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimuksia käsittelevän ohjeen uuden version julkaisua. Uusi versio julkaistaan vuoden 2021 aikana myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Samalla ilmoitetaan ohjeen käyttöönottoajankohta.
Väylävirasto on julkaissut rautatieturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden soveltuvuussuositukset (Väyläviraston julkaisuja 50/2021). Suositukset pohjautuvat aiempiin Traficomin julkaisemiin soveltuvuussuosituksiin. Julkaisu löytyy Väyläviraston verkkosivuilta osoitteesta https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2021-50_rautatieturvallisuustehtavissa_web.pdf