Ennen 1.1.2019 työnantajien myöntämien ns. vanhojen päällysrakenne- ja/tai vaihdepätevyyden omaavien henkilöiden on mahdollisuus päivittää Väyläviraston ”uuteen” Päällysrakennepätevyyteen (Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimuksissa 39/2018 Liite 6)

Koulutukseen kuuluu teoriaosuus ja käytännön koe. Teoriakoulutukset alkavat 26.10.2020 verkko-opiskeluna. 31.12.2020 mennessä suoritettu teoriakoulutus verkko-opiskeluna on ilmainen. Hyödynnettävissä myös sellaisille henkilöille, joiden pitää uusia pätevyys vuoden 2021 aikana. Käytännön koe suoritetaan lähiopetuksena Ratateknisessä oppimiskeskuksessa Kouvolassa ja kokeen hinta on 850 €/henkilö.

Teoriaosuus
Teoriaosuus suoritetaan verkko-oppimisympäristössä (Eerokki). Koulutuksen aloitus ”nonstoppina”. Koulutukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista Kisco Oy:lle: merja.parkkila@kisco.fi. Kisco lähettää kurssiavaimen ja kurssilinkin verkko-oppimisympäristöön.

Käytännön koe
Käytännön koe (1pv) toteutetaan Ratateknisessä oppimiskeskuksessa Kouvolassa.
Ilmoittautumiset: merja.parkkila@kisco.fi. Koepäivät: https://rok.vayla.fi/koulutukset/

Huomioitavaa
Käytännön kokeen jälkeen osallistujan on haettava ”uutta” päällysrakennepätevyyttä Väylävirastolta. Hakuprosessi ohjeistetaan käytännön kokeen yhteydessä.