Väyläviraston Radanpidon turvallisuusohjeiden TUROn viimeistelyn viivästymisen takia ratatyövastaavien kertauskoulutuksia ei ole päästy käynnistämään normaalissa aikataulussa syksyllä 2023.
Väylävirasto jatkaa 31.12.2023 päättyvien ratatyövastaavien pätevyyksien voimassaoloa 15.4.2024 saakka, johon mennessä vuoden 2023 kertauskoulutus tulee suorittaa.

Lisätietoa päätöksestä: Ratatyövastaavan kertauskoulutukset vuonna 2023