Ratatyöturvallisuus (Turva) koulutusta tarjolla etäkoulutuksena

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva) vaaditaan henkilöiltä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella ja sen läheisyydessä Väyläviraston tilaamissa radanpidon töissä.

Väylävirasto on myöntänyt luvan seuraaville koulutustarjoajille etäkoulutuksen järjestämiseen 12.6.2020 saakka tai kunnes Väylävirasto toisin ilmoittaa.

Ratatyöturvallisuus (Turva) koulutusta etäkoulutuksena on saanut luvan järjestää:

Koulutuksiin voi ilmoittautua suoraan koulutuslaitoksen koulutuskalenterin kautta.

Myös muita koulutuksia on mahdollista järjestää etäkoulutuksena. Näistä lisätietoa koulutustarjoajien sivuilla.

Lisätietoa

Ratatekninen oppimiskeskus https://rok.vayla.fi/