Ratatyöturvallisuus- ja turvamiespätevyyden sekä ratatyövastaavien kertauskoulutusten suorittaminen vuonna 2022

Ratatyövastaavien kertauskoulutusaikaa pidennetään siten, että vuoden 2022 kertauskoulutus voidaan suorittaa 30.1.2023 mennessä. Tätä seuraava ratatyövastaavan kertauskoulutus tulee suorittaa 31.12.2023 mennessä.

Niiden ratatyöturvallisuus- tai turvamiespätevyyksiä omaavien, joiden tulisi suorittaa ko. pätevyyden kertauskoulutus 31.12.2022 mennessä, voivat suorittaa kertauskoulutuksen 30.1.2023 mennessä.

Lisätietoja päätöksestä