Ratateknisen oppimiskeskuksen koulutusten vastuuhenkilöt on nimetty

Koulutusten vastuuhenkilöt löytyvät liitteenä olevasta taulukosta. HOF-osio kuuluu kaikkiin koulutuksiin, vastuuhenkilönä Pia Sotavalta.

ROK_koulutusten vastuuhenkilöt_2022

Väyläviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@vayla.fi