Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) päivitys on käynnissä. Uusi ohje on tarkoitus julkaista elo-syyskuun vaihteessa 2022 ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa 2022/2023.

Tästä syystä Väylävirasto suosittaa, että ratatyövastaavien vuosittaiset kertauskoulutukset ajoitettaisiin vuonna 2022 syksyyn, päivitetyn ohjeen julkaisun jälkeiseen aikaan.

Ratatyövastaavan kertauskoulutukset vuonna 2022