Päällysrakennepätevyys

Sisältö Koulutus antaa valmiudet vaihteiden ja raidemateriaalien oikeanlaiseen käsittelyyn, päällysrakenteen kunnossapitotason arviointiin, liikennöitävyyden arviointiin ja vaihteiden asentamiseen.

Koulutuksen kesto: 8-9 päivää

Ennakkovaatimukset

 • tehtävään soveltuva teknisen alan koulutus (ammattitutkintoa ylempi tutkinto) ja vähintään kahden vuoden monipuolinen ratatyökokemus ja ohjattua harjoittelua päällysrakennetöissä
 • tai vähintään viiden vuoden monipuolinen ratatyökokemus ja ohjattua harjoittelua päällysrakennetöissä.
 • Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
 • Työturvallisuuskortti tai vastaavat tiedot
 • Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)
 • Sähköturvallisuuskoulutus (SFS6002) ennen pätevyyden hakemista.

Osaamistavoitteet

 • tuntee päällysrakennetta koskevat Liikenneviraston ohjeet ja työmenetelmät
 • osaa toimia radan päällysrakennetöistä vastaaminen
 • hallitsee radan päällysrakenteen liikennekelpoisuuden arvioinnin, tarkastamisen ja hyväksymisen rakennus-, asennus- tai kunnossapitotyön jälkeen käyttöön otettavaksi.

Osaamisen varmentamisen tapa:

 • kirjallinen teoriakoe tai osaamisen varmentaminen verkko-oppimisympäristössä Eerokissa.
 • käytännön harjoittelu
 • käytännön koe.

Voimassaolo: Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta vanhenemisvuoden loppuun.

Pätevyyden ylläpito: Päällysrakennepätevyyden ylläpitämiseksi tulee henkilön toimia Päällysrakennepätevyyttä vaativissa töissä vuosittain sekä osallistuttava Päällysrakennepätevyyden yhden (1) päivän kestoiseen kertauskoulutukseen viimeistään pätevyyden päättymisvuoden aikana.

Kertauskoulutus: Kertauskoulutukseen osallistumisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu ennakkotehtävä sekä kertauskoulutuksessa hyväksytysti suoritettu kirjallinen teoriakoe tai osaamisen varmentaminen sähköisessä oppimisympäristössä. Jos kertauskoulutusta ei käydä määräajassa, katsotaan pätevyys vanhentuneeksi.