4.2 Kielitaito

Muulla kielellä ja tulkin avustuksella pidettävästä ratatyöturvallisuuskoulutuksesta sovitaan erikseen Väyläviraston kanssa. Koulutuslaitos hakee määräaikaisen luvan kirjallisesti kirjaamon kautta.

Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset, Väyläviraston ohjeita 21/2022