Väylävirasto on laatinut täsmentävän ohjeistuksen rautatiepsykologeille turvallisuustehtävien psykologisen arvioinnin tekemistä varten. Traficomin suositusta noudatetaan toistaiseksi, täsmennetty ohjeistus julkaistaan seuraavassa ohjeversiossa.