Väylävirasto on julkaissut HILMAan markkinavuoropuhelukutsun Ratateknisen oppimiskeskuksen kilpailutusta koskien. Toivomme kiinnostuneilta aktiivista osallistumista vuoropuheluun.

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/41491/notice/54948/overview