ROK Uutiskirje 12/2018

Lisäyksiä ja täsmennyksiä pätevyys- ja osaamisohjeeseen!

Liikennevirasto on päivittänyt ”Osaaminen ja pätevyydet valtion rataverkolla” -ohjetta. Ohjeen päivitetty versio astuu voimaan 15.12.2018. Päivitykseen on tarkennettu rataverkolla vaadittavia työ- ja turvallisuuspätevyyksien nimiä, ennnakkovaatimuksia sekä osaamistavoitteita.  Koulutusohjelmat julkaistaan 1.3.2019 lausuntokierrokselle.  Moduuleiden rakentaminen kaikista työpätevyyksistä on myös käynnistynyt. Ohjeluetteloon on lisätty muutoksenhallintataulukko, josta käy ilmi ohjeeseen tehdyt täsmennykset ja lisäykset.

Pilottikoulutuksilla koulutusohjelmat valmiiksi 1.3.2019 mennessä

Työ- ja turvallisuuspätevyyksien pilottikoulutukset jatkuvat tammikuussa. Myös muita täydennyskoulutuksia järjestetään Ratateknisessä oppimiskeskuksessa. Pilottikoulutukset ovat osoittaneet, että koulutusmallin tulee muuttaa kurssinjohtajamalliin. 15.12 voimaan astuvassa ohjepäivityksessä on lueteltu ne koulutukset, joihin yritykset voivat hakea koulutuslaitosoikeuksia Liikennevirastolta.

Pätevyyksien hakeminen ja voimassaolon siirtymäsäännökset

Uusia työ- ja turvallisuuspätevyyksiä haetaan rata- ja kalustoyksiköltä Liikennevirastosta. Seuraavista pätevyyksistä ei tarvitse hakea pätevyyttä Liikennevirastolta: ratatyöturvallisuus, perusteet rautatiejärjestelmästä, ratatyövastaava ja turvamies. Myöskään käynnissä olevista hitsauksien näyttökokeista ei haeta pätevyyttä, kokeiden läpäisystä hitsaaja saa menetelmäkohtaisen todistuksen. Työnantajan tulee Liikenneviraston auditoinneissa esittää kaikki suunnatun koulutuksen todenteet. Mikäli todenteita suunnatusta koulutuksesta ei ole, tulee osallistua vuoden 2019 aikana kertauskoulutukseen, jonka avulla varmistetaan osaaminen. Työnantajan myöntämät pätevyydet tulee ohjeen siirtymäaikoina uusia Liikenneviraston ja 1.1.2019 alkaen uuden Väyläviraston myöntämiksi pätevyyksiksi.

Pätevyyksien myöntäminen

Liikennevirasto käsittelee saapuneet hakemukset kuukausittain. Mikäli hakemukseen toivotaan pikaisempaa vastausta, tulee tämä kirjata hakemuksen yhteyteen. Liikennevirasto on käsitellyt virastoon saapuneita työ- ja turvallisuuspätevyyshakemuksia. Liikennevirasto varmistaa päätösten julkisuusperiaatteen ennen päätösten lähetystä hakijoille.

Rokille avatut omat erilliset verkkosivut

Liikennevirasto on avannut erilliset ratateknisen oppimiskeskuksen verkkosivut. Verkkosivuille keskistetään rautatiealan osaamiseen ja koulutuksiin liittyvät asiat. Sivuilla on tietoa turvalaitteiden erityiskoulutuksista ja kouluttajien koulutuksista.  Kuukausittainen uutiskirje käynnistyy tammikuussa 2019.

Linkki osaamisohjeeseen https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2018-39_osaamis_patevyysvaatimukset_web.pdf

Linkki muutoksenhallintataulukkoon https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2018-39_muutokset_web.pdf

ROK nettisivut https://rok.vayla.fi/

Lisätietoja Liikennevirasto

Toiminnanjohtaja Miia Asikainen, puh. 040 5580 678, miia.asikainen@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Janne Tuovinen, puh 040 0785 539, janne.tuovinen@liikennevirasto.fi